July 2, 2016

DISCLAIMER: Lapu-lapu's Facebook Post on Leni and Binay


Napag-alaman po ko po na ginamit ang isang graphic ng ThinkingPinoy sa Lapu-lapu Facebook page.


Nasa ibaba po ang kopya ng orihinal na graphic na nakapost sa ThinkingPinoy facebook pageIto naman po ang bersyon ng Lapu-lapu facebook page na na-share ni Mocha Uson:Nais ko pong ipaalam sa inyo na hindi po ako nag gumawa ng taas at ibabang itim na panel ng graphic na ginamit ng Lapu-lapu page. Ang orihinal na intent ng graphic ay para pumukaw ng isip ng taumbayan at hindi magkalat ng walang habas na hatred.

Para po sa may-ari ng Lapu-Lapu Facebook page at para na rin kay Mocha Uson, mangyari pong huwag gamitin ang pangalan ng ThinkingPinoy para sa inyong mga graphic kung ganyan lang din ang kalalabasan.

Kayo na lang po ang mag-away-away diyan. Hindi na po ako sasali.

Maraming salamat po.


Did you like this post? Help ThinkingPinoy stay up! Even as little as 50 pesos will be a great help!